Επιδότηση ΕΣΠΑ έως 5.000€ για κατασκευή e-Shop, αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή κ.α.

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.

  Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

  • Υφιστάμενες, οι οποίες έχουν συσταθεί έως και την 30.09.2019
  • Νεοσύστατες, οι οποίες έχουν συσταθεί από 01/10/2019 και μετά, μέχρι τις 07/11/2020.

  Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020.

  Η Δράση αναμένεται να προκηρυχθεί εντός του μηνός Ιανουαρίου 2021 και η περίοδος υποβολής θα ανακοινωθεί στην Πρόσκληση και θα έχει διάρκεια τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες.

  Για τη χρηματοδότηση από την παρούσα Δράση, απαιτείται η υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα ανακοινωθεί με τη δημοσίευση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης, στην οποία θα επισυνάπτεται, μεταξύ άλλων η κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης, μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr.

  Όροι και προϋποθέσεις

  Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • να έχουν ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού με την εξαίρεση του τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού)
  • Υφιστάμενες: ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ έως την 30/9/2019.
  • Νεοσύστατες: ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ από 1/10/2019 έως την 7/11/2020.
  • να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες,
  • να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά,
  • να έχουν ολοκληρώσει (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των σχετικών δαπανών) την περίοδο από 18/03/2020 έως και πριν την υποβολή της αίτησης, την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος που θα πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
  • να λειτουργεί σε δύο γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive, να συνοδεύεται από λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών.
  • να διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

  Για τη χρηματοδότηση απαιτείται η υποβολή Αίτησης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα ανακοινωθεί με τη δημοσίευση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης e-lianiko ( e-λιανικό), στην οποία θα επισυνάπτονται, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:

  • Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr
  • Παραστατικά προμήθειας εξοπλισμού και υπηρεσιών για την δημιουργία ή την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησης
  • Αποδεικτικά στοιχεία της δημιουργίας/αναβάθμισης του ηλεκτρονικού καταστήματος (πχ ηλεκτρονική διεύθυνση)
  • Φωτογραφίες του φυσικού καταστήματος με εμφανή τα στοιχεία ταυτοποίησης και χωροθέτησης αυτού.

  Τι χρηματοδοτείται

  Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop συμπεριλαμβανομένων των λογισμικών παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών και υπηρεσιών Φιλοξενίας (hosting, collocation, κτλ.).

  αναλυτικά:

  • Eξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS)
  • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop) Αλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.)
  • Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop συμπεριλαμβανομένων των λογισμικών παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών και υπηρεσιών Φιλοξενίας (hosting, collocation, κτλ.)
  • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

  Προϋπολογισμός

  Ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 80.000.000 ευρώ. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

   

  Υπάρχουν έξοδα για την διαδικασία;

  Δεν υπάρχει κανένα κόστος για εσάς. Η διαδικασία ενημέρωσης, συλλογής δικαιολογητικών, αίτησης και υλοποίησης του eshop γίνεται από εμάς και καλύπτεται 100% από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

  100% Κάλυψη του Κόστους

  Η επιδότηση ΕΣΠΑ θα καλύψει σε ποσοστό 100% όλα τα έξοδα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στην επιδότηση είναι να έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία του eshop (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των σχετικών δαπανών) την περίοδο από 18/03/2020 έως και πριν την υποβολή της αίτησης.

  Απαντήσεις στις ερωτήσεις σας

  Όλες οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που πλήττονται λόγω της πανδημίας και επιθυμούν να αποκτήσουν ηλεκτρονικό κατάστημα ενισχύοντας το πελατολόγιο τους. 
  Η κάλυψη θα είναι στο 100% των καταστημάτων, δηλαδή όλα τα καταστήματα δικαιούνται. To ποσό της επιδότησης θα φτάνει τα 5.000 ευρώ και είναι ευκαιρία να αναβαθμιστεί το λιανεμπόριο.

  Αρχικά συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στην συνέχεια η ΥΠΕΡΙΩΝ αναλαμβάνει να προχωρήσει την αίτηση σας στο πρόγραμμα, μόλις ανοίξει για υποβολή αιτήσεων.

  Η ομάδα της ΥΠΕΡΙΩΝ θα σας ενημερώνει καθ΄ όλη την διαδικασία έναρξης και ένταξης του προγράμματος. Οι έμπειροι συνεργάτες μας, αναγνωρίζουν την αγωνία σας και θα επικοινωνήσουν αμέσως μαζί σας για να ξέρετε αν ενταχθείτε ή όχι. 

  Η ομάδα της ΥΠΕΡΙΩΝ αναλαμβάνει την πλήρη ενημέρωση σας για τα δικαιολογητικά που θα χρειαστεί να συλλέξετε, και στην συνέχεια εγγυάται για την ορθή κατάθεση του φακέλου σας μέσω των έμπειρων συνεργατών μας.

  Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι  80.000.000€ με μέγιστο ποσό επιδότησης 5.000€ / επιχείρηση. Ο αριθμός των δικαιούχων θα κλείσει με την συμπλήρωση της συνολικής δαπάνης.

  Το πρόγραμμα επιδότησης κατασκευής eshop,  περιλαμβάνει και τα έξοδα για την υποβολή του φακέλου σας.

  H ομάδα της  ΥΠΕΡΙΩΝ θα αναλάβει την εξολοκλήρου κατασκευή ,διαμόρφωση αλλά και φιλοξενία του eshop σας , όπως και την ολοκληρωμένη σύνταξη του φάκελου σας.

  Η ύπαρξη ιστοσελίδας ή ηλεκτρονικού καταστήματος, παλαιότερου χρόνου, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές μίας ιστοσελίδας. Οι συνεργάτες της ΥΠΕΡΙΩΝ, έχουν την τεχνογνωσία για να αποκτήσετε ένα υψηλών προδιαγραφών ηλεκτρονικό κατάστημα.

  Συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα λάβετε από τους πρώτους όλες τις απαραίτητες πληροφορίες μόλις δημοσιευτεί επίσημα το πρόγραμμα επιδότησης eshop.

  Βεβαίως!

  Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην φόρμα επικοινωνίας και ένας από τους συνεργάτες μας θα σας καλέσει το συντομότερο δυνατό!

  Ενναλακτικά καλέστε μας στο 210 7770333

  Γιατί να επιλέξετε εμάς

  Η πολυετής εμπειρία μας, οι γνώσεις και η εξειδίκευσή μας σε ότι αφορά το διαδίκτυο εγγυώνται το βέλτιστο αποτέλεσμα για την επιχείρησή σας.
   
  Κάθε έργο μας είναι μοναδικό, όπως και οι πελάτες μας.
   
  Βασικός μας στόχος είναι ο συνδυασμός της γρήγορης ολοκλήρωσης των έργων τα οποία αναλαμβάνουμε και της άριστης ποιότητας των υλοποιούμενων προγραμμάτων. Και όλα αυτά σε ένα οικονομικό και πολύ προσιτό πακέτο.

   

  Επιπλέον προσφέρουμε: ΔΩΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 530€
   
  •  ΔΩΡΕΑΝ Καταχώρηση της επιχείρησής σας, διάρκειας 1 έτους, στον Παγκόσμιο Οδηγό Επιχειρήσεων (YellowPages του GDC) στην ανώτερη κατηγορία καταχώρησης PRO που εξασφαλίζει την προβολή της επιχείρησής σας σε 1,2 εκατομμύρια μέλη και SEO.
  Δείτε ΔΕΙΓΜΑΤΑ

   

  •  ΔΩΡΕΑΝ Καταχώρηση της επιχείρησής σας, διάρκειας 1 έτους, στη διεθνή εφαρμογή για κινητά UBIZ.
  Περισσότερες πληροφορίες…

   

  •  ΔΩΡΕΑΝ και βέβαιη προώθηση της επιχείρησής σας στις μηχανές αναζήτησης (Google κ.ά.) καθώς και του e shop σας.

  •  ΔΩΡΕΑΝ
  βασική προβολή της επιχείρησής σας, σε Ελλάδα και εξωτερικό, στα εταιρικά κοινωνικά μας δίκτυα FACEBOOK – TWITTER – LINKEDIN – INSTAGRAM.
  ΚΑΙ
   
  •  Χρηματοδότηση της υλοποίησης του έργου έτσι ώστε να μην χρειάζεται να προκαταβάλετε τα έξοδα του κόστους της κατασκευής του eshop σας.
   
  •  Δυνατότητα προβολής των προϊόντων σας μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας hypermall.club.
   
   
   
  Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεται μια επιχείρηση για μια ολοκληρωμένη online παρουσία στο διαδίκτυο και στα κινητά τοπικά, εγχώρια και διεθνώς.  Από την κατασκευή απλού Site, ηλεκτρονικού καταστήματος – eShop, διαφήμιση στο Google adwords, προώθηση στα Κοινωνικά Δίκτυα (Facebook κ.ά), SEO ανάλυση του site σας για καλύτερη κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης, μέχρι ενέργειες social marketing, στοχευμένη διαφήμιση στο Facebook και δημιουργία forum, blog κλπ. Χρησιμοποιούμε πάντα πρωτότυπες ιδέες και νέες τεχνικές, για να αναδεικνύονται αποτελεσματικά τα μηνύματα των πελατών μας.

  Ας ξεκινήσουμε!

  Ήρθε η ώρα του ψηφιακού μετασχηματισμού της επιχείρησής σας. Συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.

  Συμπληρώστε τη φόρμα

   Ας ξεκινήσουμε!

   Ήρθε η ώρα του ψηφιακού μετασχηματισμού της επιχείρησής σας. Συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.

   Συμπληρώστε τη φόρμα